Katedra ošetrovateľstva, klinických disciplín a rehabilitácie

Vedúci: prof. PhDr. Danka Farkašová, PhD.
Zástupca: doc. MUDr. Adriana Harničárová, PhD.
 
Profesori: prof. MUDr. Ľudovít Jurga, DrSc.
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. FACP, FRCP
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.
prof. MUDr. Myrón Malý, CSc.
prof. MUDr. Juraj Hromec, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.
prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD.
 
Docenti: doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD.
doc. MUDr. Július Chramec, CSc.
doc. MUDr. Andrea Dóczeová, PhD.
doc. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
doc. MUDr. V. Bauer, CSc.
doc. MUDr. Marián Karvaj, CSc.
doc. MUDr. Jozef Šmondrk, CSc.
doc. MUDr. RNDr. Miroslav Palát, CSc.
doc. MUDr. Juraj Čelko, CSc.
h.doc. MUDr. Viktor Žák, CSc.
h.doc. MUDr. Stanislav Križan, PhD.
h.doc. MUDr. Pavel Gavorník, PhD.
h.doc. MUDr. Juraj Benca, PhD.
h.doc. RNDr. Gabriela Kovačičová, PhD.
h.doc. RNDr. Ivor Svetlanský, PhD.
h.doc. MUDr. Marta Ťažiarová, PhD.
 
Odborní asistenti: prim. MUDr. Július Duchoň
MUDr. Alžbeta Bačíková, PhD.
RNDr. Eva Bučková, PhD.
MUDr. Zuzana Havlíková, PhD.
MUDr. Jana Turlíková
MUDr. František Hvizdák, PhD.
PhDr. Mária Iljevová, PhD.
PhDr. Martina Mojtová, PhD.
MUDr. Radovan Boča, PhD.
MUDr. Marián Bartkovjak, PhD.
MUDr. Andrej Karkalík, PhD.
MUDr. Milan Očenáš
MUDr. Andrea Augustínová, PhD.
MUDr. Zuzana Kniezová, PhD.
MUDr. Alžbeta Kolenová, PhD.
MUDr. V. Sládečková, PhD.
 
Doktorandi: RNDr. Oľga Bábeľová
RNDr. Erich Kokavský
Mgr. Viktor Namulanda Wanjala
MUDr. M. Herzová
MUDr. D. Horváthová
Mgr. Olivia Achieng Juma
Mgr. John Mutuku Muli
Mgr. Vitalis Okoth Odero
Mgr. Phanuel Otieno Osweto
Mgr. Viktor Namulanda Wanjala
 
Pracovníci úseku VVČ: PhDr. Ján Babeľa
MUDr. Paulína Bukovinová
MUDr. Miroslava Vilmová
MUDr. J. Kráľová
MUDr. J. Žigray, PhD.
MUDr. M. Ďuriš
MUDr. M. Očenáš


Výučbové základne:

 • Infekčná klinika FNsP a FZaSP TU, Trnava, prednosta doc. MUDr. A. Strehárová, CSc.
 • Klinika PALS, Bl. Z. Schelleingovej, prednosta - doc. MUDr. Lýdia Smoleňová, CSc., vedúca projektu: doc. MUDr. Andrea Dóczeová, CSc.
 • Chirurgická klinika FNsP a FZaSP TU, Trnava, prednosta prof. MUDr. M. Danaj, CSc.
 • Fakultný Hospic Sv. Patra Pia, vedúci Dr. Ing. T. Konc, PhD.
 • Detská klinika FNsP a FZaSP TU, Trnava, prednosta doc. MUDr. S. Križan, CSc.
 • Interná klinika FNsP a FZaSP TU, Trnava, prednosta prof. MUDr. J. Hromec, CSc.
 • Interná klinika FNsP, Nové Zámky, prednosta h.doc. Dr. T. Ďuriš, CSc.
 • Neonatologická klinika NP, Nové Zámky, prednosta doc. MUDr. V. Bauer, PhD.
 • Ústav klinickej farmakológie OÚSA, vedúci prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., FACP, FRCP (vedecké laboratórium)
 • Interná - onkologická klinika FZaSP TU, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava, prednosta prof. Dr. S. Špánik, CSc.
 • Klinika laboratórnej medicíny, prednosta doc. MUDr. J. Kaušitz, CSc.
 • Onkologická klinika FNsP a FZaSP TU Trnava, prednosta prof. MUDr. Ľ. Jurga, DrSc.
 • Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP a FZaSP TU Trnava, prednosta h.doc. Dr. J. Chramec, CSc.
 • Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP Nové Zámky, prednosta h.doc. Dr. V. Matuška, CSc.
 • Neurologická klinika FNsP Nové Zámky, prednosta doc. MUDr. M. Kováč, CSc.
 • Urologická klinika FNsP Nové Zámky, prednosta doc. Dr. H. Alemayhu, PhD.
 • Rádiologická klinika FZaSP, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava, vedúca doc. Dr. V. Lehocká, CSc.
 • Výskumný ústav reumatických chorôb, Piešťany, riaditeľ prof. Dr. J. Rovenský, DrSc.
 • 1st Community Clinic Mary Immaculata Centre, Mukuru, Nairobi, satellite clinic Mapuordit, Sudan, vedúca doc. Dr. A. Ondrušová, PhD.
 • 3rd Clinic of Tropical Diseases Phnom Penh, Kambodža vedúci: doc. MUDr. Andrea Dóczeová, PhD.
 • 2nd Community Dental Health Clinic Lunga Lunga Nairobi, Keňa vedúci: doc. Dr. Juraj Benca, CSc.
 • 3rd DOR-Hospital, Mapuordit, South Sudan,vedúci: doc. MUDr. Marta Ťažiarová, CSc.